خرید
50,000 تومان

قرارداد استخدام حراست و نگهبانی با مدت معین

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام حراست ساختمان | قرارداد استخدام حراست و نگهبانی با مدت معین یکی […]