خرید
Alibaba’s World: How a Remarkable Chinese Company is Changing the Face of Global Business pdf book
15,000 تومان

کتاب فارسی دنیای علی بابا: چگونه یک شرکت چینی تجارت جهانی را متحول کرد نوشته‌ی پورتر اریسمن

کتاب دنیای علی‌بابا داستان یک معلم مدرسه و هفده نفر از دوستانش است که در کمال گمنامی برخاستند و بر موانع عظیم […]