خرید
8,000 تومان

خدمت سربازی پادگان 06 مالک اشتر اراک

پادگان مالک اشتر ناجا جز مراکز آموزشی در استان اراک واقع شده که مختص آموزش سربازان نیروهای انتظامی می باشد ،از اینکه […]