خرید
15,000 تومان

زندگینامه فارسی لینوس توروالدز خالق لینوکس

لینوس توروالدز خالق سیستم عامل متن باز و محبوب لینوکس است ایشان با توسعه سیستم عامل لینوکس تغییر شگرفی در دنیای کامپیوتر […]