خرید
80,000 تومان

دیتابیس اصطلاحات تخصصی مهندسی نفت و گاز انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات نفت،گاز پتروشیمی | اصطلاحات تخصصی مهندسی نفت و گاز | اکسل لغات رشته مهندسی […]