خرید
8,000 تومان

خدمت سربازی دوره کد پادگان 33 شهيد سرلشگر ابوالفضل شبان پرندک

پادگان شهيد سرلشگر ابوالفضل شبان یا پادگان 33 که جزو مراکز دوره کد و یگانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است […]