خرید
8,000 تومان

خدمت سربازی پادگان شهید درویش نیروی انتظامی اهواز

پادگان آموزشی شهید درویش اهواز از دسته مراکز آموزشی می باشد که در شهر اهواز از استان های جنوبی کشورمان واقع شده […]