خرید
25,000 تومان 20,000 تومان

ترجمه فارسی کتاب مهندسی نرم افزار سامرویل ویرایش نهم

​کتاب مهندسی نرم افزار سامرویل را می توان منبع اصلی رشته های مرتبط با علوم کامپیوتر دانست چرا که هر دانشجویی در […]