خرید
100,000 تومان 100,000 تومان

حافظه ترجمه هنر ،گرافیک و موسیقی انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس

حافظه ترجمه رشته گرافیک |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه هنر | حافظه ترجمه SDL Trados Studio|حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه ترجمه […]