خرید
120,000 تومان 90,000 تومان

ترمبیس مهندسی شیمی انگلیسی به فارسی نرم افزار ترادوس استودیو

معرفی ترمبیس مهندسی شیمی در نرم افزار ترادوس استودیو  ترم بیس (TermBase for SDL Trados Studio) را می توان همان پایگاه داده […]