خرید
100,000 تومان 90,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی حسابداری انگلیسی به فارسی

حسابداری علم گزارشگری مالی شرکتها است. گزارش‌هایی که بتوانند وضعیت مالی یک شرکت را با زبان مشخص و استاندارد حسابداری، به تمامی […]