×
خرید
ترجمه فارسی کتاب Blockchain Basics
6,500,000 تومان 6,000,000 تومان

پروژه ترجمه فارسی کتاب Blockchain Basics-A Non Technical Introduction in 25 Steps

پروژه آماده نرم افزار SDL Trados Studio  |کتاب Blockchain Basics | ترجمه کتاب با ترادوس استودیو | Blockchain Basics Sdl Trados Translate […]

خرید
15,000,000 تومان 14,000,000 تومان

پروژه ترجمه فارسی کتاب Software Engineering Ian Sommerville 10th Edition

پروژه ترجمه SDL Trados Studio  |پروژه آماده نرم افزار SDL Trados Studio  |دانلود پروژه ترجمه در ترادوس استودیو | ترجمه فارسی مهندسی […]

خرید
9,000,000 تومان 8,000,000 تومان

پروژه ترجمه فارسی کتاب Gene Cloning and DNA Analysis An Introduction 6th

پروژه ترجمه SDL Trados Studio  |پروژه آماده نرم افزار SDL Trados Studio  |دانلود پروژه ترجمه در ترادوس استودیو | ترجمه فارسی شبیه […]

خرید
ترجمه فارسی کتاب Software Engineering
12,000,000 تومان 10,000,000 تومان

پروژه ترجمه فارسی کتاب Software Engineering 9th در SDL Trados Studio

پروژه ترجمه SDL Trados Studio  |پروژه آماده نرم افزار SDL Trados Studio  |دانلود پروژه ترجمه در ترادوس استودیو | ترجمه فارسی مهندسی […]

خرید
ترجمه فارسی فیزیولوژی پزشکی
17,000,000 تومان 15,000,000 تومان

پروژه ترجمه فارسی فیزیولوژی پزشکی گایتون هال در نرم افزار SDL Trados Studio

پروژه ترجمه SDL Trados Studio  |پروژه آماده نرم افزار SDL Trados Studio  |دانلود پروژه ترجمه در ترادوس استودیو | ترجمه فارسی فیزیولوژی […]

خرید
15,000 تومان

10 پروژه آماده نرم افزار SDL Trados Studio

استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری جهت مدیریت مشاغل مختلف روز به روز بیشتر شده و شغل مترجمینی از این قاعده مستنی نیست، […]

0