×
خرید
70,000 تومان

ترمبیس پزشکی انگلیسی به انگلیسی در نرم افزار ترادوس استودیو

معرفی ترمبیس پزشکی انگلیسی به انگلیسی نرم افزار ترادوس استودیو  ترمبیس نرم افزار ترادوس استودیو (TermBase for SDL Trados Studio) را می […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس اصطلاحات و لغات عمومی انگلیسی به انگلیسی

ترمبیس انگلیسی به انگلیسی |ترمبیس لغات انگلیسی به انگلیسی | SDL TermBase | English termbase معرفی TermBase نرم افزار ترادوس استودیو  ترم […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات سوئدی به فارسی

ترم بیس سوئدی به فارسی |ترمبیس لغات سوئدی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات سوئدی | Swedish […]

خرید
150,000 تومان 50,000 تومان

ترمبیس لغات پرتقالی به فارسی

ترم بیس پرتقالی به فارسی |ترمبیس لغات پرتقالی به فارسی | SDL TermBase | ترمبیس لغات پرتقالی | Portuguese termbase معرفی TermBase […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات ایتالیایی به فارسی

ترم بیس ایتالیایی به فارسی |ترمبیس لغات ایتالیایی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات ایتالیایی | Italian […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات هندی به فارسی

ترم بیس هندی به فارسی |ترمبیس لغات هندی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات هندی | Hindi […]

خرید
150,000 تومان 50,000 تومان

ترمبیس لغات ژاپنی به فارسی

ترم بیس ژاپنی به فارسی |ترمبیس لغات ژاپنی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات ژاپنی | Japanese […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات هندی به هندی

ترم بیس هندی به هندی |ترمبیس لغات هندی به هندی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات هندی به هندی […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات آلمانی به فارسی

ترم بیس آلمانی به فارسی |ترمبیس لغات آلمانی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات آلمانی | German […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات فرانسوی به فارسی

ترم بیس فرانسوی به فارسی |ترمبیس لغات فرانسوی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات فرانسوی | French […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات فرانسوی به انگلیسی

ترم بیس فرانسوی به انگلیسی|ترمبیس لغات فرانسوی به انگلیسی|ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات فرانسوی | French  termbase معرفی […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات اسپانیایی به فارسی

ترم بیس اسپانیایی به فارسی |ترمبیس لغات اسپانیایی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات اسپانیایی | spanish […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات روسی به فارسی

ترم بیس روسی به فارسی |ترمبیس لغات روسی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات روسی | Russian […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات و اصطلاحات دندانپزشکی انگلیسی به فارسی

ترم بیس دندانپزشکی به فارسی |ترمبیس لغات دندانپزشکی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس دندانپزشکی | Dentistry termbase معرفی TermBase […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات چینی به انگلیسی

ترم بیس چینی به انگلیسی |ترمبیس لغات چینی به انگلیسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات چینی به انگلیسی […]

0