×
خرید
50,000 تومان

قرارداد ساخت و نصب دستگاه بسته بندي

قرارداد ساخت انواع دستگاه| نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد ساخت و نصب دستگاه بسته بندي […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد مشاركت در ساخت و ساز ویژه مشاورین املاک و پیمانکاران

قرارداد مشاركت در ساخت و ساز | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مشاركت در ساخت | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد خريد تجهیزات و اتصالات طرحهاي آبياري تحت فشار

قرارداد خرید تجهیزات آبیاری تحت فشار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد خريد تجهیزات و اتصالات طرحهاي آبياري تحت فشار | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاری مدیریت،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع تجاری،اداری مسکونی

قرارداد واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاري فعاليتهاي انفورماتیک سازمان

قرارداد برونسپاری خدمات انفورماتیک| نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاري فعاليتهاي انفورماتیک | دانلود فرم قراداد یکی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاري سرويس ایاب و ذهاب كاركنان

قرارداد برونسپاری خدمات | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاري سرويس ایاب و ذهاب كاركنان | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي سازمان دولتی

قرارداد برونسپاری انواع خدمات | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومی | دانلود فرم قراداد […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه بیمارستان

قرارداد برونسپاری خدمات بیمارستان | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه بیمارستان | دانلود فرم […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد محوطه سازی مجتمع تجاری مسکونی یا اداری

قرارداد محوطه سازی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد محوطه سازی دانشگاه | دانلود فرم قراداد یکی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد مديريت پروژه ساختمانی

قرارداد جذب مدیر پروژه | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مديريت پروژه ساختمانی | دانلود فرم قراداد […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان (متری و بدون مصالح)

قرارداد با لوله کش ساختمان| نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد لوله کشی فاضلاب ساختمان | دانلود فرم […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد با لوله کش گاز | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد لوله کشی گاز | دانلود فرم […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد خرید غذای آماده بخش دولتی از خصوصی

قرارداد تهیه غذای اماده | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد خرید غذای آماده | دانلود فرم قراداد […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد پیمانکاری خدمات نظافت و تامین نیروی خدماتی-نظافتی

قرارداد خدمات نظافت | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد پیمانکاری خدمات نظافت | دانلود فرم قراداد یکی از بزرگترین […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد تعمیر و نگهداری تأسیسات برقی و مکانیکی دانشکده

قرارداد نگهداری تأسیسات برقی | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد تعمیر و نگهداری تأسیسات برقی و مکانیکی […]

0