×
خرید
80,000 تومان

قرارداد پیمانکاري طراحی،تولید و نصب دستگاه کارتخوان

قرارداد طراحی و ساخت دستگاه کارتخوان | نمونه قرارداد آماده |قرارداد پیمانکاري طراحی،تولید و نصب دستگاه کارتخوان | قرارداد تولید دستگاه کارتخوان یکی […]

خرید
80,000 تومان

قرارداد پیمانکاري طراحی،تولید و نصب دستگاه حضور غیاب هوشمند

قرارداد ساخت دستگاه حضور غیاب هوشمند | نمونه قرارداد آماده |قرارداد پیمانکاري ساخت دستگاه حضور غیاب کارکنان | قرارداد تولید دستگاه حضور […]

خرید
80,000 تومان

قرارداد پیمانکاري طراحی،تولید و نصب دستگاه ضدعفونی کننده‌ دست پدالی

قرارداد طراحی و ساخت کالا | نمونه قرارداد آماده |قرارداد ساخت دستگاه ضدعفونی کننده‌ دست پدالی | قرارداد تولید دستگاه ضدعفونی کننده […]

خرید
80,000 تومان

قرارداد پیمانکاري طراحی،تولید و نصب انواع کالا

قرارداد طراحی و ساخت کالا | نمونه قرارداد آماده |قرارداد پیمانکاري طراحی،تولید و نصب | قرارداد تولید دستگاه یکی از بزرگترین معضلات […]

خرید
80,000 تومان

قرارداد پیمانکاري طراحی و تولید انواع ترازو

قرارداد طراحی و ساخت ترازو | نمونه قرارداد آماده |قرارداد پیمانکاري طراحی و تولید انواع ترازو | قرارداد تولید دستگاه یکی از […]

خرید
60,000 تومان

قرارداد مدیریت کانال تلگرامی

قرارداد مدیریت کانال تلگرامی | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام ادمین تلگرام | نمونه قرارداد اجاره یکی از بزرگترین معضلات حقوقی […]

خرید
60,000 تومان

قرارداد ادمین پیج اینستاگرام ویژه اشخاص حقیقی

قرارداد ادمین پیج اینستاگرام | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد استخدام ادمین اینستاگرام | نمونه قرارداد اجاره یکی از […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد ساخت و نصب دستگاه بسته بندي

قرارداد ساخت انواع دستگاه| نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد ساخت و نصب دستگاه بسته بندي […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد مشاركت در ساخت و ساز ویژه مشاورین املاک و پیمانکاران

قرارداد مشاركت در ساخت و ساز | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد مشاركت در ساخت | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد خريد تجهیزات و اتصالات طرحهاي آبياري تحت فشار

قرارداد خرید تجهیزات آبیاری تحت فشار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد خريد تجهیزات و اتصالات طرحهاي آبياري تحت فشار | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاری مدیریت،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع تجاری،اداری مسکونی

قرارداد واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاري فعاليتهاي انفورماتیک سازمان

قرارداد برونسپاری خدمات انفورماتیک| نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاري فعاليتهاي انفورماتیک | دانلود فرم قراداد یکی […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاري سرويس ایاب و ذهاب كاركنان

قرارداد برونسپاری خدمات | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاري سرويس ایاب و ذهاب كاركنان | دانلود […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي سازمان دولتی

قرارداد برونسپاری انواع خدمات | نمونه قرارداد آماده | فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومی | دانلود فرم قراداد […]

خرید
50,000 تومان

قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه بیمارستان

قرارداد برونسپاری خدمات بیمارستان | نمونه قرارداد آماده | فرم قرارداد| فرم خام قرارداد| قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه بیمارستان | دانلود فرم […]

0