×
خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات دیکشنری Oxford American

دانلود دیکشنری Oxford American  |دیتابیس دیشکنری آکسفورد | اصطلاحات عمومی انگلیسی | لغات دیکشنری Oxford American Database یا بانک اطلاعاتی همانطور که […]

خرید
100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات دیکشنری پزشکی Merriam-Webster

علم پزشکی یکی از حساس ترین علوم در بین علوم بشری است و دسترسی به اطلاعات جامعی از عناوین کلیه بیماری ها […]

خرید
70,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی پزشکی انگلیسی به انگلیسی

علم پزشکی یکی از حساس ترین علوم در بین علوم بشری است و دسترسی به اطلاعات جامعی از عناوین کلیه بیماری ها […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات عمومی انگلیسی به انگلیسی

دانلود دیتابیس لغات انگلیسی |دیتابیس لغات انگلیسی | اصطلاحات عمومی انگلیسی | لغات عمومی انگلیسی به انگلیسی Database یا بانک اطلاعاتی همانطور […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات دندانپزشکی انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات دندانپزشکی |دیتابیس لغات دندانپزشکی به فارسی | اصطلاحات دندانپزشکی | اکسل لغات دندانپزشکی به فارسی | لغات عمومی دندانپزشکی […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات چینی به انگلیسی

دانلود دیتابیس لغات چینی |دیتابیس لغات چینی به انگلیسی| اصطلاحات چینی | اکسل لغات چینی به انگلیسی| لغات عمومی چینی به انگلیسی […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات ایتالیایی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات ایتالیایی |دیتابیس لغات ایتالیایی به فارسی | اصطلاحات ایتالیایی | اکسل لغات ایتالیایی به فارسی | لغات عمومی ایتالیایی […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات هندی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات هندی |دیتابیس لغات هندی به فارسی | اصطلاحات هندی | اکسل لغات هندی به فارسی | لغات عمومی هندی […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات آلمانی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات آلمانی |دیتابیس لغات آلمانی به فارسی | اصطلاحات آلمانی | اکسل لغات آلمانی به فارسی | لغات عمومی آلمانی […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات فرانسوی به انگلیسی

دانلود دیتابیس لغات فرانسوی |دیتابیس لغات فرانسوی به انگلیسی | اصطلاحات فرانسوی | اکسل لغات فرانسوی به انگلیسی | لغات عمومی فرانسه […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات فرانسوی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات فرانسوی |دیتابیس لغات فرانسوی به فارسی | اصطلاحات فرانسوی | اکسل لغات فرانسوی به فارسی | لغات عمومی فرانسوی […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات سوئدی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات سوئدی |دیتابیس لغات سوئیسی به فارسی | اصطلاحات سوئدی | اکسل لغات سوئدی به فارسی | لغات عمومی سوئدی […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات اسپانیایی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات اسپانیایی |دیتابیس لغات اسپانیایی به فارسی | اصطلاحات اسپانیایی | اکسل لغات اسپانیایی به فارسی | لغات عمومی اسپانیایی […]

خرید
120,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات روسی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات روسی |دیتابیس لغات روسی به فارسی | اصطلاحات روسی | اکسل لغات روسی به فارسی | لغات عمومی روسی […]

خرید
20,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات پرتغالی به فارسی

دانلود دیتابیس لغات پرتغالی |دیتابیس لغات پرتغالی به فارسی | اصطلاحات پرتغالی | اکسل لغات پرتغالی به فارسی | لغات عمومی پرتغالی به […]

0