×
خرید
300,000 تومان 250,000 تومان

دیتاست سهام بورس ایران | Iranian Stocks DataSet

نمونه دیتاست |دیتاست سهام بورس ایران | دیتاست سهام |دانلود دیتاست بورس ایران | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست فرصتهای شغلی جابینجا | Jobinja DataSet

نمونه دیتاست |دیتاست فرصتهای شغلی جابینجا | دیتاست جابینجا |دانلود دیتاست سایت جابینجا | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست سایت دانلود فیلم خارجی | Download Movie WebSite DataSet

نمونه دیتاست |دیتاست سایت دانلود فیلم خارجی | دیتاست فیلم خارجی |دانلود دیتاست سایت دانلود | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای […]

خرید
100,000 تومان

دیتاست کدهای فرودگاه | Airport Codes DataSet

نمونه دیتاست |دیتاست اطلاعات فرودگاه های دنیا | دیتاست کدهای فرودگاه |دانلود دیتاست اطلاعات فرودگاه های دنیا | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) […]

خرید
100,000 تومان

دیتاست سایت دیوار | Divar.ir DataSet

نمونه دیتاست |دیتاست سایت دیوار | دیتاست دیوار |دانلود دیتاست divar.ir | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های آماری یا […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست نتیجه بازی فوتبال | football results DataSet

نمونه دیتاست |دیتاست نتیجه بازی فوتبال | دیتاست ورزشی |دانلود دیتاست فوتبال | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های آماری […]

خرید
200,000 تومان

دیتاست فرودگاه های جهان | Airports Information Dataset

نمونه دیتاست | دیتاست فرودگاه های جهان | دیتاست فرودگاه |دانلود دیتاست فرودگاه دنیا | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست 120 ساله بازیهای المپیک | 120years of Olympic history DataSet

نمونه دیتاست | دیتاست 120 ساله بازیهای المپیک | دیتاست بازیهای المپیک |دانلود دیتاست بازیهای المپیک | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست کالاهای فروشگاه بایا | Baya DataSet

نمونه دیتاست |دیتاست سایت بایا | دیتاست بایا |دانلود دیتاست baya.ir| دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های آماری یا دیتاهای […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست سایت شیپور | Sheypoor DataSet

نمونه دیتاست |دیتاست سایت شیپور | دیتاست شیپور  |دانلود دیتاست Sheypoor.ir| دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های آماری یا دیتاهای […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست المپیک توکیو 2020 | Data Set Olympics in Tokyo

نمونه دیتاست |دیتاست المپیک توکیو 2020 | دیتاست بازیهای المپیک |دانلود داده های المپیک توکیو | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست هلتهای سایت بوکینگ | Booking.com Data Set

نمونه دیتاست |دیتاست هلتهای سایت بوکینگ | دیتاست Booking.com |دانلود دیتاست Booking.com | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های آماری […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست IMDb.com | بزرگترین پایگاه داده‌های اینترنتی فیلم‌ها

نمونه دیتاست |دیتاست IMDb.com | دیتاست فیلم |دانلود دیتاست IMDb.com دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های آماری یا دیتاهای رایانه‌ای […]

خرید
150,000 تومان

دیتاست مجموعه ایمیل شرکت Enron

نمونه دیتاست |دیتاست کارکنان شرکت Enron | دیتاست ایمیل |دانلود دیتاست شرکت Enron دیتاست (انگلیسی: Data set‎) به مجموعه‌ای از داده‌های آماری […]

خرید
280,000 تومان 200,000 تومان

دیتاست کافه بازار | CafeBazaar Data Set

دیتاست آماده |دیتاست کافه بازار | دیتاست CafeBazaar |دانلود دیتاست CafeBazaar | دیتاست (انگلیسی: Data set‎) یا مجموعه داده‌ها، به مجموعه‌ای از […]

0