×
خرید
100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک

دانلود دیتابیس لغات مکانیک |دیتابیس لغات مهندسی مکانیک | فایل اکسل لغات مهندسی مکانیک | اصطلاحات تخصصی مهندسی مکانیک | اکسل لغات […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات مهندسی صنایع | اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع | اکسل لغات رشته مهندسی صنایع | […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس اصطلاحات تخصصی مهندسی نفت و گاز انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات نفت،گاز پتروشیمی | اصطلاحات تخصصی مهندسی نفت و گاز | اکسل لغات رشته مهندسی […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی کشاورزی انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات صنایع چوب و کاغذ | اصطلاحات تخصصی مهندسی کشاورزی | اکسل لغات رشته مهندسی […]

خرید
دیتابیس لغات ریاضی و آمار
130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی صنایع چوب و کاغذ

دانلود دیتابیس آماده |دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات صنایع چوب و کاغذ | اصطلاحات تخصصی صنایع چوب و کاغذ | اکسل لغات […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی آب انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دانلود دیتابیس اطلاعات| دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات تخصصی مهندسی کشاورزی | اصطلاحات تخصصی مهندسی آب | اکسل لغات […]

خرید
80,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی هوافضا انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دانلود دیتابیس اطلاعات| دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات تخصصی|اصطلاحات تخصصی مهندسی هوافضا | اکسل لغات رشته مهندسی هوافضا | […]

خرید
130,000 تومان 100,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی آمار و ریاضی انگلیسی به فارسی

دانلود دیتابیس آماده |دانلود دیتابیس اطلاعات| دیتابیس لغات| فایل اکسل لغات تخصصی | اصطلاحات تخصصی آمار | اکسل لغات رشته آمار | […]

خرید
150,000 تومان 130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی حسابداری انگلیسی به فارسی

حسابداری علم گزارشگری مالی شرکتها است. گزارش‌هایی که بتوانند وضعیت مالی یک شرکت را با زبان مشخص و استاندارد حسابداری، به تمامی […]

خرید
150,000 تومان 130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی برق و الکترونیک انگلیسی به فارسی

مهندسی برق زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد از این رو فروشگاه […]

خرید
150,000 تومان 130,000 تومان

دیتابیس لغات ،اصطلاحات و عبارات عمومی انگلیسی به فارسی سری دوم

دیتابیس ها می توانند از لغات ساده و روزمره در زندگی انگلیسی زبانان شروع شوند و به دیتابیس های حرفه ای و […]

خرید
150,000 تومان 130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات مهندسی شیمی انگلیسی به فارسی

شیمی علم اتم ها، پیوندها و مولکول هاست،آگاهی و تسلط کامل بر این علم می تواند شما را یک گام از سایر […]

خرید
داده های بورس ایران
300,000 تومان 200,000 تومان

دیتابیس داده های مالی و سوابق معاملاتی شرکتهای بورسی ایران

دسترسی به داده های مالی یک شرکت همیشه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که با استفاده از همین داده ها می […]

خرید
150,000 تومان 130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی پزشکی انگلیسی به فارسی

علم پزشکی یکی از حساس ترین علوم در بین علوم بشری است و دسترسی به اطلاعات جامعی از عناوین کلیه بیماری ها […]

خرید
150,000 تومان 130,000 تومان

دیتابیس لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی عمران انگلیسی به فارسی

مهندسی عمران و معماری یکی از حساس ترین علوم در بین جوامع بشری است چرا که آگاهی از نحوه ساخت و ساز […]

0